Print denne Side

Disclaimer / Vilkår for brug

1. Vilkår for brug
2. Formål med oplysningerne
3. Brug af indhold og ophavsret
4. Links til andre websteder
5. Fortrolighed
6. Oplysninger “som de er og forefindes”
7. Ansvarsfraskrivelse
8. Lovvalg

1. Vilkår for brug
Brug af HEINESEN.info’s website er underlagt følgende vilkår og betingelser: Ved brug af dette website accepterer du uden begrænsning eller forbehold nedenstående vilkår for brug og accepterer, at alle andre aftaler mellem dig og HEINESEN.info erstattes i dette tilfælde.

2. Formål med oplysningerne
Formålet med HEINESEN.info’s website er at præsentere HEINESEN.info’s aktiviteter for dig. Alle informationer på dette site er udelukkende til informationsbrug.

3. Brug af indhold og ophavsret
Du er velkommen til at downloade, fremvise eller printe oplysninger fra dette site. Disse informationer er udelukkende tiltænkt privat, ikke-kommerciel brug. Det er ikke tilladt at ændre på indholdet til brug for videre gengivelse. Indholdet må ikke kopieres eller anvendes uden HEINESEN.info’s forudgående skriftlige samtykke. Dette site og dets indhold ejes af HEINESEN.info, dets associerede selskaber og/eller partnere.

4. Links til andre websteder
Links til andre internetsider angives for brugervenlighedens skyld. HEINESEN.info påtager sig intet ansvar for indholdet eller driften af disse og kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der skyldes indholdet eller driften.

5. Fortrolighed
HEINESEN.info giver bindende tilsagn om fortrolighed. Nogle af formularerne på vores site anmoder brugere om at oplyse kontaktinformation (som eksempelvis navn, postadresse og e-mailadresse). Brugeroplysninger bliver aldrig videregivet eller solgt. Personlige oplysninger indhentes kun under registreringsprocessen, og e-mailadresser benyttes kun til at sende information efter anmodning.

6. Oplysninger “som de er og forefindes”
Oplysningerne på dette side formidles, som de “er og forefindes”. HEINESEN.info fremsætter ingen erklæringer eller giver nogen garantier, hvad angår indholdet. HEINESEN.info påtager sig absolut intet ansvar for, hvad der end måtte opstå i forbindelse med brugen af dette site eller dets indhold. Derudover hverken erklærer eller garanterer HEINESEN.info, at din brug af sitets indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, der ikke ejes af HEINESEN.info eller dets associerede selskaber.

7. Ansvarsfraskrivelse
Det tilstræbes, at indholdet på HEINESEN.info’s hjemmeside til stadighed er opdateret og korrekt. Der tages imidlertid forbehold for fejl, og HEINESEN.info kan ikke holdes juridisk eller økonomisk ansvarlig for fejl og ukorrekt information, der måtte forekomme på hjemmesiden. HEINESEN.info kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der opstår som følge af din adgang til eller mangel på adgang til dette site eller som følge af din tiltro til oplysninger, der gives. HEINESEN.info fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller følgeskader, pønalt begrundet erstatning og erstatning af konkret dokumenteret tab eller andre former for skadeserstatning, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skadeserstatning. Denne begrænsning omfatter skadeserstatning for eventuelle virusser, som måtte påvirke dit computerudstyr.

8. Lovvalg
Disse juridiske vilkår og dette sites indhold reguleres af og fortolkes i henhold til dansk materiel ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne meddelelse, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

Permanent link til denne artikel: http://heinesen.info/wp/da/disclaimer/